Odběr aktualit

SDH Soběraz

Sbor dobrovolných hasičů v Soběrazi byl založen roku 1919. V současné době má SDH 44 členů, z toho 11 žen. SDH Soběraz patří do okrsku společně s SDH Valdice, Železnice, Radim, Dřevěnice, Kyje, Cidlina a Zámezí. Okrsek organizuje každým rokem námětová cvičení, kde je přezkoušena hasební technika. Každým rokem je také pořádána okrsková soutěž.

Současné vedení sboru

starosta: Čmelík Jan ml.
zástupce starosty: Hubálovský Lukáš
velitel: Nožička Miroslav ml.
zástupce velitele: Chvalina Petr
hospodář: Chvalinová Petra
jednatel: Bureš Martin
strojník: Nožička Petr

SDH Soběraz zajišťuje provoz klubovny. Klubovna je pro veřejnost otevřena každý pátek, kdy je možné se nechat občerstvit pivem i nealkoholickými nápoji.

Finanční prostředky, které tímto SDH získá jsou zpět investovány do klubovny, případně do různých oprav apod. Část těchto prostředků je použita i na financování různých akcí pořádaných SDH, jako např. „dětský den“, „Mikulášská nadílka“ a Josefovský bál.

Dále byla zakoupena televize, stolové desky, kompresor, materiál na opěrnou zeď atd. Roku 2010 byl věnován příspěvek na pomoc obcím postižených při povodni. Ze získaných financí je placen i pronájem ze satelitu a výčepního zařízení.

V bývalém obchodě byla zřízena herna stolního tenisu a kulečníku. Zájemci o tyto hry se můžou přihlásit u pana Čmelíka a Petra Nožičky.

Náš sbor je jedinou činnou složkou v obci, která se ve spolupráci s Obecním úřadem stará o kulturní a společenský život v obci. Potřebnou podporu ze strany OÚ se členové sboru snaží navracet formou brigádní činnosti.