Odběr aktualit

Přehled zvolených zastupitelů v letech 1994–2014

Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 10.10. – 11.10.2014:

zvolení kandidáti / složení zastupitelstva:

Hrabec Antonín – starosta
Kopecký Pavel Ing. – místostarosta
Čmelík Jan – člen zastupitelstva, předseda finančního výboru
Nožička Miroslav – člen zastupitelstva, předseda kontrolního výboru a stavebně-technického výboru
Danišová Jana – členka zastupitelstva, hospodářka
Nožička Petr – člen zastupitelstva
Riegelová Věra – členka zastupitelstva

ostatní:
Šimek Vojtěch – správce webu


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 15.10. – 16.10.2010:

zvolení kandidáti / složení zastupitelstva:

Hrabec Antonín – starosta
Kopecký Pavel Ing. – místostarosta
Čmelík Jan – předseda finančního výboru
Nožička Miroslav – předseda stavebně-technického výboru
Kapoun Jiří Ing. – předseda kontrolního výboru
Šimek Milan – člen zastupitelstva

Helena Hrubá ke dni 29.8. 2011 odstoupila na vlastní žádost ze zastupitelstva. Náhradníci p. M. Pršala,
p. J. Kohm, pí. J. Endrisová a pí. K. Thamová se vzdali svého madátu, takže je zastupitelstvo obce Soběraz
6-ti členné.

ostatní:
Zikmundová Anna – hospodářka
Šimek Vojtěch – správce webu


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 20.10. – 21.10.2006:

zvolení kandidáti:

Bukovinský Miloš Ing.
Čmelík Jan ml.
Hrabec Antonín
Nožička Miroslav
Nožička Petr
Pršala Miloš
Šimek Vojtěch

nezvolení kandidáti (náhradníci):

Flamberg Daniel
Kapoun Jiří Ing.

funkce v zastupitelstvu:
Hrabec Antonín – starosta
Nožička Petr – místostarosta
Čmelík Jan – předseda finanční komise
Nožička Miroslav – předseda stavebně-technické a kontrolní komise
Šimek Vojtěch – člen zastupitelstva, správce webu
Flamberg Daniel – člen zastupitelstva
Pršala Miloš – člen zastupitelstva

Anna Zikmundová – hospodářka

– Ing. Miloš Bukovinský odstoupil ke dni 19.2. 2007 ze zastupitelstva. Počínaje datem 1.3. 2007 byl nahrazen
 Danielem Flambergem (o náhradníkovi rozhodlo pořadí ve volební listině).
– V. Šimek se ze studijně-pracovních důvodů od 1.10. 2009 přestal zúčastňovat zasedání zastupitelstva.
Počínaje datem 1.10.2009 se vzdal odměny vyplácené zastupitelům.

– Kompletní výsledky voleb do zastupitelstva obce z roku 2006 naleznete zde.


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 01.11. – 02.11.2002:

zvolení kandidáti:

Bukovinský Miloš Ing.
Čmelík Jan
Hrabec Antonín
Macek Miloslav
Nožička Petr
Řeháčková Helena
Thamová Karla

nezvolení kandidáti (náhradníci):

Daniš Martin
Endrisová Jana
Havel Ivan
Ibl Milan
Jenčková Zdeňka


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 13.11. – 14.11.1998:

zvolení kandidáti:

Bukovinský Miloš Ing.
Čmelík Jan
Hrabec Antonín
Ibl Milan
Macek Miloslav
Nožička Miroslav
Šimková Radka

nezvolení kandidáti (náhradníci):

Havlová Vlastimíra
Thamová Karla
Zikmund Jan


Volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 18.11. – 19.11.1994:

zvolení kandidáti:

Hrabec Antonín
Ibl Milan
Macek Miloslav st.
Nožička Miroslav
Svoboda Josef
Wihanová Pavla
Zikmund Jan

nezvolení kandidáti (náhradníci):

Čmelík Jan st.
Čmelíková Markéta
Havlová Vlastimíra