Odběr aktualit

Informace o tel. čísle KÚ pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky