Odběr aktualit

Záměr směny části obecního pozemku č. 541/1