Odběr aktualit

Veřejná vyhláška: Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018–duben 2021)