Odběr aktualit

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu