Odběr aktualit

Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK a Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1, 2, 3 a 4