Poslední aktualizace
16.9. 2021
(21:47 hod)TOPlist 


...do sekce "aktuálně"

Sbor dobrovolných hasičů Soběraz:

 Sbor dobrovolných hasičů v Soběrazi byl založen roku 1919. V současné době má SDH 31 členů, z toho 5 žen. SDH Soběraz patří do okrsku společně s SDH Valdice, Železnice, Radim, Dřevěnice, Kyje, Cidlina a Zámezí. Okrsek organizuje každým rokem námětová cvičení, kde je přezkoušena hasební technika. Každým rokem je také pořádána okrsková soutěž.

Současné vedení sboru:
starosta - Čmelík Jan ml.
zástupce starosty - Hubálovský Lukáš
velitel - Nožička Miroslav ml.
zástupce velitele - Chvalina Petr
hospodář - Šimek Milan
jednatel - Flamberk Daniel
strojník - Nožička Petr

 SDH Soběraz zajišťuje provoz klubovny. Klubovna je pro veřejnost otevřena každý pátek, kdy je možné se nechat občerstvit pivem i nealkoholickými nápoji.
 Finanční prostředky, které tímto SDH získá jsou zpět investovány do klubovny, případně do různých oprav apod. Část těchto prostředků je použita i na financování různých akcí pořádaných SDH, jako např. "dětský den", "Mikulášská nadílka" a Josefovský bál.
 Dále byla zakoupena televize, stolové desky, kompresor, materiál na opěrnou zeď atd. Roku 2010 byl věnován příspěvek na pomoc obcím postižených při povodni. Ze získaných financí je placen i pronájem ze satelitu a výčepního zařízení.
 V bývalém obchodě byla zřízena herna stolního tenisu a kulečníku. Zájemci o tyto hry se můžou přihlásit u pana Čmelíka a Petra Nožičky.

 Náš sbor je jedinou činnou složkou v obci, která se ve spolupráci s Obecním úřadem stará o kulturní a společenský život v obci. Potřebnou podporu ze strany OÚ se členové sboru snaží navracet formou brigádní činnosti.

Plán činnosti SDH Soběraz na rok 2012

Umístění SDH Soběraz na okrskových soutěžích:
rok 2007 - 6. místo (Dřevěnice)
rok 2011 - 5. místo (Cidlina)
rok 2012 - 7. místo (Dřevěnice)Hasičská klubovna:

Podmínky pronájmu klubovny SDH Soběraz:

Cena pronájmu klubovny:
člen SDH - 200 Kč/den
ostatní (není členem SDH) - 350 Kč/den

 Pro „ostatní“ nájemce je povinností domluvit si dohled při pořádání akce. Případný dohled můžou vykonávat tito členové výboru SDH:  Nožička M., Čmelík J., Chvalina P., Hubálovský L., Nožička P., Šimek M.
 Veškeré zboží si nájemce může zajistit sám, nebo bude po předchozí domluvě zajištěno. Místnost se předává uklizena.
 Rozbité sklenice, nádobí a případné další škody se hradí při konečném předávání.

Ceník sklenic :
sklenice 0,5l - 30Kč
sklenice 0,2l - 20Kč
sklenky 0,02 - 0,05l - 10Kč

 Datum pronájmu je předem třeba domluvit s p. M. Nožičkou ml. Klubovnu lze pronajmout kterýkoli den v týdnu mimo pátek.
 Dále lze pronajmout i místnost bývalého obchodu, kde lze hrát stolní tenis a kulečník.

 Veškeré finanční prostředky, které provozem klubovny SDH získá, jsou investovány zpět do klubovny, případně se hradí i různé pronájmy stanů, stánků, grilů, stolů, lavic apod.

 SDH prohlašuje, že finanční prostředky, které získává, neslouží nikomu k vlastnímu obohacování, jak bylo mylně některými osobami prezentováno před volbami do obecního zastupitelstva r. 2010.


SDH Soběraz (září 2011)Něco málo o SDH se můžete dočíst i v sekci "odkazy" / "Z tisku"